שירותים הניתנים בבדיקת דירה לפני קנייה

הנדון :שירותים הניתנים בבדיקת דירה לפני קנייה

הבדיקה נעשית על ידי מהנדס דוד דב–באופן אישי-

בעל נסיון רב שנים וממחה  של בתי משפט בעניין ליקויי בנייה.

בביקורת דירה לפני קנייה חשוב מאוד לבדוק את המצב הסטטורי של הדירה

מול וועדת התכנון והבנייה של המקום,ומול היתר הבנייה.

יש לציין כי אם ישנה חריגת בנייה—

הרי הבעייה והאחריות עוברים יחד עם הדירה –אל הקונה.

 הנ”ל הינו בנוסף לבדיקות אחרות בעניין ליקויי בנייה.

להלן השירותים הנכללים בעבודתנו:-

1-עיון בתיק הבניין וועדה לבניין ערים.

2-בדיקת הדירה מול היתר הבנייה -וידוא התאמה.

3-בדיקת הבית עצמו –כל חדר וכל פונקציה-

  בדיקת התאמה לחוק התכנון והבנייה-

  בדיקת התאמה לתקן הישראלי-

  בדיקת התאמה למפרט הכללי הבינמשרדי-

4-בדיקת הדירה לאיתור נזילות  ורטיבויות אם קיימות-

5-אם מדובר בבית צמוד קרקע-בדיקת החצר והבנוי הקיים בחצר כולל גדרות.

6-צילום הליקויים ותיעודם.

7-אומדן עלויות התיקון לכל ליקוי וליקוי.

8-הפקת דו”ח מפורט –הקביל בבית המשפט-  המתעד  את כל  הליקויים שנמצאו-(אם נמצאו)

  וכאמור הערכה כספית לתיקון הליקויים.

  כאן המקום לציין ,שלא אחת שימש הדו”ח אותו הכינותי-כאמצעי למו”מ ברכישת הדירה והגעה למחיר מוסכם.

  בדרך כלל הליקויים ניתנים לתיקון ונטל תיקון הליקויים מועבר למוכר.

      לנוחיות קורא מסמך זה מצ”ב דף מבוא לחוות הדעת.

****************************************************************************************************

                                                                             תאריך—

חוות  דעת  מקצועיות

ו-ביקורת ליקויי בנייה

   ע”י מהנדס  דב דוד

חוות דעת  מומחה.

שם מומחה –    דב דוד-     מהנדס בניין,  רשיון מס’ 09229.

מקום עבודתו – דובי מהנדסים  בע”מ,רחוב פריימן 20 ראשל”צ.

אני החתום מטה נתבקשתי ע”י ———————-

לתת חוות דעתי המקצועית בנושא ליקויי בניה במבנה אשר בכתובת – ——————–

אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית משפט ואני מצהיר בזה כי ידוע לי היטב

שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בבית המשפט, דין חוות דעת זו

כשאני חתומה על ידי כדין – כעדות בבית משפט.

ואלה פרטי השכלתי: 

בוגר הטכניון בשנת 1969, מוסמך למדעים בהנדסה בנאית..

נכלל בפנקס המומחים והבוררים של לשכת המהנדסים והאדריכלים בישראל.

ואלה פרטי נסיוני המיקצוע :

ראש מדור תכנון מבנים  בצה”ל.

שחרור בדרגת רס”ן .

בעלים של משרד לתכנון אדריכלי + הנדסי של מבנים החל משנת 1977.

סוגי הבניינים אותם ,תכננתי: מגורים בבניה רוויה, מגורים צמודי קרקע, בנייני

תעשייה ומסחר בגדלים שונים (בהיקף של עשרות אלפי מ”ר לבניין), בנייה ציבורית

כגון בית דיור מוגן לאכלוסיה בוגרת, הכנת תוכניות בניין עיר והפשרת קרקעות לבנייה.

במסגרת עבודתי אני עוסק בפרטי בנייה, חוק המכר ומפרטיו, תקן ישראל

וחוק התכנון והבנייה.

הנני בעל נסיון עשיר בתחום הבנייה כמן גם בחוות דעת רבות עבור בתי המשפט .

חוות דעתי מצורפת בדפים מס’  – ——-

 

        

                  ולהלן חתימתי ————————.

\

 

Posted in מאמרים ומידע שימושי | Comments Off on שירותים הניתנים בבדיקת דירה לפני קנייה

חוות דעת בעניין תקינות דירה

ליקויי בנייה, התאמה לחוקים ולתקנות

מדוע ובאיזה נסיבות יש לבדוק את תקינות הדירה?

אנו יודעים, כמובן מאליו, כי תנאי סף לרכישת מכונית – הוא בדיקת הרכב על ידי מומחה – “בדיקה לפני קנייה”. חוות דעת המומחה משמשת מורה דרך לקונה הרכב לגבי הקנייה. יש לזכור כי מחיר רכב הינו עשרות אלפי שקלים ואולי מאות אלפים בודדים. מה לגבי דירה ששווייה נמדד במיליונים?

האם אדם בר דעת אמור לקנות דירה במיליונים ללא בדיקת תקינות? ללא בדיקת ליקויים חוקיים וליקויי בנייה?

לכל שאלה או הצעת מחיר חייגו:
צור קשר לחוות דעת בעניין תקינות דירה

מהות הבדיקה

מסמכי רכישת הדירה כוללים את המסמכים הבאים:

  1. חוזה המכר
  2. מפרט המכר
  3. תשריטים ותכניות

המסמכים הנ”ל הינם מסמכי חובה המצורפים לחוזה.

מסמכים שאינם מצורפים פיסית לחוזה אולם מחייבים את המוכר:
היתר הבנייה, חוק התכנון והבנייה, המפרט הכללי הבינמשרדי, חוק הגנת הצרכן, חוק המכר – וכמובן כל התקנים הישראליים המתייחסים לבנייה.

יש לזכור גם, כי החומר הנ”ל מתעדכן כל הזמן – ויש לבדוק את התאמת הדירה על פי התקנות והתקנים התקפים.

האם אדם שאיננו מהנדס בניין מסוגל טכנית להתמודד עם ביקורת לאיתור ליקויי הבנייה, אם קיימים כאלו, על בסיס כל החומר הטכני שפורט לעיל?

אין ספק שלצורך ביקורת ליקויי הבנייה הרוכש חייב להיעזר במומחה בדק בית.

אני, מהנדס דוד דב, מומחה לעניין ומציע את מיטב ניסיוני והכישורים המקצועיים שלי לביקורת טיב הבנייה, המלצות לבדק בית, והמלצות לתיקונים.

אתן גם המלצות מקצועיות כיצד להתמודד מול המוכר או היזם בהקשר לליקויי הבנייה ואי ההתאמות שנתגלו.

השימוש בדו”ח ליקויי הבנייה

דו”ח הליקויים נערך כמובן בכתב, מלווה בצילומים ואסמכתאות לביסוס ההערות לליקויי הבנייה.

אם הד”ח נערך טרם מסירת הדירה לחזקת הקונה

הדו”ח יכול לשמש לפרוטוקול המסירה של הדירה. יש לזכור כי ברצון המוכר למסור חזקה בדירה לקונה ולהחתימו כי “הכל בסדר”.

אם הדו”ח נערך לאחר מסירת החזקה בדירה לקונה

עדיין ניתן לדרוש תיקונים והתאמות שכן קיימת תקופת בדק, וכן תקופת אחריות המחייבת את המוכר.

**כאן המקום לציין כי לליקויים יסודיים אין התיישנות.

יש לזכור כי הדירה הנרכשת תעמוד יום אחד למכירה וה”קונה” הנוכחי יהיה ה”מוכר” בעתיד. המוכר העתידי לא יוכל להתכסות בהקשר לליקויים בדירה בתירוץ “כך קניתי”. כל החובות המשפטיות לגבי הדירה יחולו עליו כמוכר. וזוהי סיבה נוספת להצטייד בעוד מועד בדו”ח תקינות הדירה .

תביעה משפטית

במקרים שהקבלן, המוכר או היזם מסרבים להכיר באחריותם לליקויי הבנייה עוברת הדרישה לתיקונים ו/או פיצויי כספי לפסים של תביעה משפטית. במקרה של תביעה משפטית משמשת חוות הדעת המקצועית לביסוס התביעה המשפטית.

אנכי, מהנדס דוד דב, משמש לא אחת כמומחה מטעם בית המשפט כדי לחוות את דעתי המקצועית, בתביעות בעניין ליקויי בנייה ודרישות להתאמת הדירה על תי התקן והתקנות.

למידע נוסף ולהצעת מחיר, צרו קשר או חייגו:
צור קשר חברת דובי מהנדסים

Posted in מאמרים ומידע שימושי | 1 Comment