בדיקת דירה לפני קנייה

השירותים הניתנים בנושא בדיקת בדק בית לפני קנייה באמצעות חברתנו הנם שרות מקיף המתחיל בבחינת התרי הבניה ומפרט תכני לדירה ונגמרים בדו”ח מקיף הכולל את כל הממצאים והליקויים אשר נמצאו בדירה. כמו כן מתן אומדן תיקונים לאותם ליקויים.

להצעת מחיר צרו קשר או חייגו:

צרו קשר בלחיצה מניידים

הבדיקה נעשית על ידי מהנדס דוד דב–באופן אישי, בעל ניסיון רב שנים וממחה של בתי משפט בעניין ליקויי בנייה.

כאשר מגיעים לבצע בדיקת דירה לפני קנייה חשוב מאוד לבדוק את המצב הסטטורי של הדירה מול וועדת התכנון והבנייה של המקום ומול היתר הבנייה. יש לציין כי אם ישנה חריגת בנייה – הרי הבעיה והאחריות עוברים יחד עם הדירה – אל הקונה.

להלן השירותים הנכללים בעבודתנו בבואנו לבדוק דירה:

1. עיון בתכנית היתר הבנייה – “גרמושקה” (תוכנית הגשה).
2. בדיקת הדירה מול היתר הבנייה – וידוא התאמה.
3. בדיקת הבית עצמו – כל חדר וכל פונקציה.
4. בדיקת התאמה לחוק התכנון והבנייה.
5. בדיקת התאמה לתקן הישראלי.
6. בדיקת התאמה למפרט הכללי הבינמשרדי.
7. בדיקת הדירה לאיתור נזילות ורטיבויות אם קיימות.
8. אם מדובר בבית צמוד קרקע, בדיקת החצר, הבנוי הקיים בחצר כולל גדרות.
9. צילום הליקויים ותיעודם.
10. אומדן עלויות התיקון לכל ליקוי וליקוי.
11. הפקת דו”ח מפורט – הקביל בבית המשפט – המתעד את כל הליקויים שנמצאו (אם נמצאו) וכאמור הערכה כספית לתיקון הליקויים.

כאן המקום לציין, שלא אחת שימש הדו”ח אותו הכינותי כאמצעי למו”מ ברכישת הדירה והגעה למחיר מוסכם. חשוב לבצע ביקורת על מבנים או ביקורת על דירה לפני רכישה בכדי שתוכלו לקבל מידע מהימן על הנכס.

בדרך כלל הליקויים ניתנים לתיקון ונטל תיקון הליקויים מועבר למוכר.

לנוחיות קורא מסמך זה מצ”ב דף מבוא לחוות הדעת

בדיקת דירה לפני קניה

להצעת מחיר צרו קשר או חייגו:
צרו קשר בלחיצה מניידים

Comments are closed.